SVK

Banner

Ukážka: 

Kód:

<a href="http://www.fcsvk.7x.cz"><img src="http://fcsvk.7x.cz/img/custom/7x.cz/f/fcsvk/107096-48775fcfc7ad1.png"></a> 

Ukážka:  

<a href="http://www.fcsvk.7x.cz"><img src="http://fcsvk.7x.cz/img/custom/7x.cz/f/fcsvk/107096-4a338c5a12e83.png"></a> 

Vaše bánnery posielajte na email: varames@gmail.com